ענף רפואה

ענף רפואה עוסק בהתוויית מדיניות חיל הרפואה בתחום רפואת השגרה והשירות הרפואי, ניהול תחום האיכות ברפואה ומערך ניהול הסיכונים בחיל הרפואה.

רמ"ד ניהול סיכונים

האחריות המקצועית הכוללת מטעם קרפ"ר (קצין רפואה ראשי) לניהול תחום ניהול הסיכונים בחיל הרפואה מוטלת על רמ"ד ניהול סיכונים בענף רפואה. באחריותו:
 ריכוז כלל הדיווחים והתחקירים מהפיקודים/ זרועות, עיבודם, גזירת משמעויות מערכתיות, פעילויות מתאימות לתקנן ופרסום אירועים מרכזיים אחת לרבעון באיגרת ניהול סיכונים.
 פרסום דו"ח רבעוני המסכם את העשייה בתחום ניהו"ס (ניהול סיכונים) בחתך פיקודי/זרועי ועמידה ביעדים החיילים .
 פרסום דוח מחלות קשות בהתאם להנחיית ענף רפואה 07:03 במטרה להפיק לקחים ולשפר את המעקב והטיפול הרפואי בחיילי צה"ל.
 ריכוז תחום ועדות בקרה ואיכות חייליות, ופרסום מסקנות והמלצות הוועדה לצרכי למידה ארגונית, בהתאם להו"ק (הוראת קרפ"ר) 305.003.


קמ"ד קבילות

 בא כוחו של רע"ן (ראש ענף) רפואה בנושא הטיפול בקבילות בתחום רפואה בצבא.
 מרכז את הבירור בכלל הקבילות בתחום הרפואה בצבא, הן מול הפיקודים והן מול נקח"ל (נציב קבילות חיילים).
 אמון על תחום איכות הרפואה, תוך הכרת הפקודות הרלוונטיות והאמצעים.
 מעביר הדרכות בתחום קבילות וניהול סיכונים בפני חובשים ורופאים בהכשרות השונות בחיל.


רמ"ד פרוייקטים

 אחראי על הכנסת שיטות, טכנולוגיות ושינויים מערכתיים בחר"פ (חיל הרפואה).
 אחראי על ניהול הידע בענף רפואה והוצאת עדכוני ענף רפואה.
 מוביל עבודת מטה בנושאים אלו ומציגם לרע"ן (ראש ענף) רפואה לצורך החלטה על רלוונטיות לחר"פ (חיל הרפואה).
 אחראי על הסילבוס של תואר שני במנהל מערכות בריאות.


רמ"ד תכנון

 המדור עוסק בתכנון מדיניות שירותי הרפואה בצה"ל.
 המדור עוסק בעדכון, בכתיבה ובהפצה של הנחיות ענף, הנחיות קליניות והוראות קרפ"ר (קצין רפואה ראשי) רלוונטיות.


רמ''ד איכות

מקיים תהליכי הבטחת איכות הרפואה בצה"ל על ידי קיום מערכת בקרת איכות הרפואה הראשונית בכלל המרפאות הראשוניות בצה"ל ופיתוח מקצועי של הרופאים בתחום הרפואה הראשונית.